Polityka prywatności

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat Novoferm Polska Sp. z o.o.. W przypadku pytań, sugestii lub wątpliwości dotyczących wyglądu czy informacji zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt na adres biuro@novoferm.pl


Ostatnie zmiany  05.2017

 

Ta strona internetowa została udostępniona do użytku przez NOVOFERM GmbH, Schüttensteiner Strasse, 26, 46419 Isselburg (dalej: NOVOFERM). Twój dostęp do tej strony i jej użytkowanie podlega poniższej Polityce prywatności. Uzyskując dostęp i korzystając z naszej strony internetowej jednocześnie oświadczasz, że akceptujesz naszą Politykę prywatności oraz Warunki użytkowania (w dalszej części nazwane Warunkami). Jeśli nie akceptujesz tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny i korzystać z treści i usług dostępnych na stronie.

 
Rozdział 1 Modyfikacja Polityki prywatności i Warunków użytkowania
 

Polityka prywatności i Warunki korzystania z witryny mogą być modyfikowane przez NOVOFERM w dowolnym momencie, dlatego należy regularnie sprawdzać warunki. Jeżeli mimo wprowadzenia zmian na stronie, nadal korzystasz z witryny, jednocześnie akceptujesz zastosowanie zmodyfikowanych Warunków do korzystania z witryny.

 
Rozdział 2 Prawo do użytkowania
 

a) Ogólna zasada
Wszystkie informacje, dokumenty i ilustracje opublikowane na naszej stronie internetowej są własnością NOVOFERM, reklamy na tej stronie internetowej lub są objęte naszymi wyłącznymi i jedynymi prawami do użytkowania. Ich wykorzystanie do celów komercyjnych jest zabronione.
 
b) Dokumenty dostępne do pobrania
Na stronie internetowej dostępne do pobrania są w zakresie i formie, w jakich udostępniliśmy broszury, dokumenty techniczne, warunki użytkowania i firmy, katalogi itp. Oferowana treść jest przeznaczona wyłącznie do indywidualnego dostępu przez użytkownika tych stron internetowych. Powielanie, rozpowszechnianie lub inne korzystanie z tych treści do celów komercyjnych i/lub w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody Novoferm Polska Sp. z o.o.
.
c) Cele prywatne i szkolne
Otrzymujesz niewyłączne prawo użytkowania do celów prywatnych i szkolnych, pod warunkiem, że akceptujesz obowiązek wyświetlania oświadczenia o prawach autorskich na wszystkich kopiach oraz że korzystanie z treści jest wyłącznie w celach osobistych lub edukacyjnych. Wyżej wymienione użycie jest dozwolone, o ile informacje, dokumenty i ilustracje nie są modyfikowane, a ilustracje są używane wyłącznie w połączeniu z odpowiednim tekstem.

d) Brak ustanowienia roszczeń do wykorzystania
NOVOFERM informuje, że nie posiadasz żadnego roszczenia prawnego do korzystania ze strony internetowej i jej zawartości. NOVOFERM zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub aktualizacji strony internetowej lub do ograniczania lub odmowy dostępu do strony internetowej w całości lub w części.

 
Rozdział 3 Prawa do znaków towarowych i prawa autorskie


Wszystkie znaki umieszczone na stronie są własnością NOVOFERM lub podlegają prawom osób trzecich. Używanie takich znaków bez uprzedniej zgody posiadacza praw jest zabronione.
 
Teksty, ilustracje, filmy i fotografie publikowane na stronie internetowej podlegają prawom właściwego nadawcy i wyłącznemu prawu użytkowania NOVOFERM. Jakiekolwiek użycie wykraczające poza powyższe zezwolenie jest zabronione i może stanowić naruszenie ustawy o prawie autorskim.


Rozdział 4 Patenty i inne prawa własności przemysłowej


Produkty przedstawione i opisane mogą podlegać ochronie na podstawie prawa patentowego lub innych praw własności przemysłowej (wzorów użytkowych i zarejestrowanych wzorów) posiadanych przez NOVOFERM lub strony trzecie. Ilustracja, opis lub udzielenie wyżej wymienionych praw użytkowania nie stanowi licencji na wykorzystanie opisanej lub opisanej własności intelektualnej.

 
Rozdział 5 Ochrona danych

 
W przypadku, gdy gromadzenie i przechowywanie danych jest niezbędne dla usług świadczonych na stronie internetowej i ich wykorzystania, dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych i przepisami o ochronie danych TMG [Ustawa o telemediach niemieckich ] oraz naszym Oświadczeniem o ochronie danych.
 


Rozdział 6 Rejestracja


Rejestracja jest prawdopodobnie wymagana do korzystania z określonych funkcji tej witryny. Rejestracja jest bezpłatna. Musisz wybrać unikalną nazwę użytkownika lub pseudonim i unikatowe hasło oraz podać swój aktualny adres e-mail. Jeśli potwierdzenie rejestracji nie może zostać wysłane na podany adres e-mail, nie będzie można korzystać z odpowiednich usług. NOVOFERM zastrzega sobie prawo do zabronienia rejestracji za pomocą nieprzyzwoitych lub zabronionych pseudonimów oraz do usunięcia rejestracji, która została stworzona z takimi pseudonimami.

 

Rozdział  7 Ochrona hasłem

 

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo poufności swojego hasła, w szczególności za wszystkie działania prowadzone przy użyciu hasła, jeśli i kiedy można je przypisać winnym zachowaniu z Twojej strony. Jak tylko dowiesz się o wszelkich okolicznościach, które mogą spowodować podejrzenie użycia rejestracji przez osoby trzecie lub nieautoryzowanych osób trzecich, aby uzyskać wiedzę na temat Twojego hasła, musisz zmienić dane logowania do rejestracji i natychmiast nas o tym powiadomić.

 
Rozdział 8 Strony internetowe dostawców / linków stron trzecich

 

Strona internetowa NOVOFERM zawiera również linki lub odnośniki do stron internetowych osób trzecich. NOVOFERM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność lub zawartość takich witryn internetowych ani za jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia lub obrażenia wynikające z użycia takich treści. Nawiązanie połączenia z połączoną witryną odbywa się na własne ryzyko użytkownika. NOVOFERM nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych, zawartość, linki, zmiany lub aktualizacje stron internetowych stron trzecich.


Rozdział 9 Warunki przesyłania i publikacji

 

W przypadku, gdy użytkownicy mieli możliwość publikowania treści użytkownika na stronie internetowej NOVOFERM, wymagana jest wcześniejsza akceptacja naszych warunków dotyczących przesyłania i publikowania. NOVOFERM zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści naruszających te warunki.
Każde niewłaściwe użycie funkcji przesyłania jest zabronione. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające z użycia z naruszeniem zakazów. Użytkownik będzie zabezpieczać i chronić NOVOFERM przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez innych użytkowników lub inne osoby trzecie przed NOVOFERM z powodu naruszenia ich praw. Użytkownik jest zobowiązany w takich przypadkach do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych na obronę prawną. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw.
 


Rozdział 10 Ograniczenia odpowiedzialności

 

(1) Wszelkie treści na stronie NOVOFERM zostały dostarczone w celach informacyjnych i reklamowych. O ile nie wymagają tego przepisy prawne, oświadczenia reklamowe i opisy produktów na tej stronie nie mają bezpośredniego wpływu na stosunki umowne zawarte przez użytkownika z NOVOFERM lub przedstawicielem. W szczególności oświadczenia reklamowe i opisy produktów nie stanowią gwarantowanych cech w sensie prawnym.

(2) Wraz z naszymi przedstawicielami dokładamy wszelkich starań, aby publikować i aktualizować treści wyświetlane na stronie dokładnie, w sposób całkowicie zgodny z wszelkimi przepisami ustawowymi. Niemniej jednak nie możemy wykluczyć, że z czasem zawartość strony stanie się nieaktualna.

(3) Wykluczamy wszelką odpowiedzialność lub gwarancje dotyczące zawartości tej strony internetowej pod względem dokładności, kompletności i aktualności. W przypadku oświadczeń wiążących, prosimy o kontakt mailowy: biuro@novoferm.pl

(4) Dostępność pokazanych tutaj produktów nie może być zagwarantowana przez cały czas. NOVOFERM zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego usunięcia produktów z linii produktów lub do zastąpienia ich innymi produktami

(5) W żadnym wypadku NOVOFERM nie ponosi odpowiedzialności za wydatki, koszty lub straty lub szkody wynikające z dostępu do tej strony, korzystania z niej lub brak takiej możliwości.

(6) Powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują, w przypadku gdy odpowiedzialność NOVOFERM jest obowiązkowa, szczególnie w przypadku odpowiedzialności za produkt zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt, za odpowiedzialność z powodu umyślnego działania i rażącego niedbalstwa lub w przypadku narażenia życia, ciała lub zdrowia.
 
Rozdział 11 Przetwarzanie danych w przypadku zapytań od użytkowników końcowych

Formularze kontaktowe, adresy lub adresy e-mail dają również użytkownikom końcowym możliwość skontaktowania się z firmą Novoferm Polska Sp. z o.o.  i jej przedstawicielami. Korzystanie z tych usług lub nawiązanie kontaktu nie prowadzi do zawarcia umowy z Novoferm Polska Sp. z o.o. Użytkownik końcowy ma możliwość skontaktowania się z przedstawicielem odpowiedzialnym za niego i zażądania dalszych informacji o produkcie, a także szczegółowych szacunków kosztów lub ofert za pośrednictwem lokalnego partnera sprzedaży NOVOFERM na swój adres.
 
NOVOFERM jest uprawniony do przekazania danych użytkownika w zakresie jego konkretnej zgody na odpowiedzialnego partnera sprzedaży NOVOFERM w Niemczech i za granicą. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 1 i 2 Oświadczeniu o ochronie danych.
 
Zapytania od użytkowników końcowych za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub opublikowanych adresów e-mail Novoferm Polska Sp. z o.o.  są przetwarzane w imieniu Novoferm Polska Sp. z o.o. , zgodnie z polskimi przepisami i ochroną danych.


Rozdział 12 Właściwe prawo i miejsce, użytkownicy międzynarodowi

 

Nasza zawartość i produkty tej strony są przeznaczone dla użytkowników mówiących po polsku. Wersję oświadczenia o ochronie danych oraz niniejsze Warunki użytkowania w języku niemieckim można znaleźć na stronie www.novoferm.de
 

Potrzebujesz więcej informacji?