Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dla strony www.novoferm.pl

Ostatnie zmiany  05.2017
 
Ogólne informacje o ochronie danych


Jako Novoferm GmbH, dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. W niektórych sytuacjach, możesz zostać poproszony o ujawnienie danych osobowych, abyśmy mogli dostarczyć Ci wyczerpujących informacji, które chciałbyś otrzymać. Ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Ponieważ Novoferm jest firmą globalną, działamy na wielu różnych stronach internetowych na całym świecie. Wszystkie informacje wysyłane do jednej z naszych stron internetowych w dowolnym z tych krajów mogą być przesyłane drogą elektroniczną na serwer jednej z tych witryn w innym kraju. Informacje te mogą być wykorzystywane, przechowywane lub edytowane poza krajem, w którym zostały pierwotnie zebrane. Twoje dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym prowadzona jest strona internetowa.

Proszę również zapoznać się z Polityką prywatności i Warunkami użytkowania dostępnego na stronie internetowej www.novoferm.pl.

Nasz katalog procedur publicznych jest dostępny pod tym linkiem Public Procedures Directory

 

Firma arvato systems GmbH, z adresem An der Autobahn 200, D-33333 Gütersloh, obsługuje serwer strony internetowej w lokalizacji Gütersloh oraz jest odpowiedzialana za przetwarzanie danych kontaktowych (przechowywanie i przekazywanie do firmy Novoferm oraz jej partnerów dystrybucyjnych i przedstawicieli) w naszym imieniu. Nasz dostawca usług hostingowych jest również zobowiązany do przestrzegania niemieckich przepisów o ochronie danych. Poziom ochrony danych w państwie członkowskim UE w Niemczech jest zgodny z dyrektywą 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz akty prawne Unii Europejskiej oparte na tej dyrektywie. Ponadto, wszyscy partnerzy kontraktowi Novoferm są zobowiązani umową do zachowania poufności i są upoważnieni do przetwarzania danych użytkownika, które są gromadzone i przechowywane dla nas i naszych przedstawicieli zgodnie z ich umowami wyłącznie i wyłącznie w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych


Novoferm bardzo skrupulatnie podchodzi do ochrony danych odwiedzających witrynę i przestrzega przepisów prawa o ochronie danych. W poniższych uwagach chcielibyśmy opisać, jakie Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób pracujemy z tymi danymi. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiłyby identyfikację konkretnej osoby. Obejmuje to w szczególności twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu.
Staramy się udostępnić większość usług z naszej strony www do anonimowego użytku. Przykładem anonimowych danych są dane na przykład podczas rejestracji odwiedzanych stron internetowych. Analiza takich danych, które nie mogą być powiązane z Twoją osobą, pomaga nam określić nawyki naszych użytkowników, aby uczynić projekt naszych usług bardziej przyjaznym dla użytkownika i dostosować go do życzeń i potrzeb naszych użytkowników.


Proszę również zapoznać się z warunkami  data protection remarks on “Google Analytics”.

 

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach udzielonej nam zgody. W każdej chwili możesz cofnąć dowolną zgodę. Odwołanie może być również skierowane do naszych przedstawicieli z wiążącym dla nas skutkiem.


Procedury, których używamy podczas wszystkich działań związanych z przetwarzaniem danych (np. Zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie) są zgodne z ustawami prawnymi. Poniższe uwagi wyjaśniające dostarczą ci przeglądu charakteru gromadzonych danych, sposobu wykorzystania tych danych i przekazania ich innym stronom, jakie środki bezpieczeństwa zastosujemy w celu ochrony twoich danych i dostępnych opcji do uzyskania informacje o informacjach, które nam przekazano.
 

Rozdział 1 Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych


Dane osobowe to konkretne informacje o osobistych lub materialnych okolicznościach stwierdzonych lub możliwych do ustalenia osób fizycznych; zawiera imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia, dane bankowe i adres IP.


Podczas wizyt na naszych stronach rejestrowane są następujące dane; jest przechowywany wyłącznie i wyłącznie do wewnętrznych celów systemowych i statystycznych: Nazwy odwiedzonych stron, używana przeglądarka, system operacyjny i domena kwerend, data i godzina dostępu, używane wyszukiwarki. Nazwy pobranych plików i twój adres IP. Wszystkie dane związane z korzystaniem z witryny, w szczególności adres IP, są usuwane tak wcześnie, jak to możliwe - nie później jednak niż natychmiast po zakończeniu korzystania z witryny.

Bardziej obszerne dane osobowe są gromadzone wyłącznie wtedy, gdy dobrowolnie nam je udostępniliśmy, np. podczas składania zapytania lub rejestracji na stronie.

 

Rozdział 2 Wykorzystywanie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych


Nasz przedstawiciel korzysta z podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, realizacji zamówień, sprawdzenia zdolności kredytowej i technicznego administrowania witrynami.
Twoje dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim wyłącznie, jeśli takie przekazanie jest wymagane do przetworzenia zamówienia lub jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę.


Dzięki swojej sieci dystrybucyjnej nasz przedstawiciel (Novoferm Polska Sp. z o.o.) jest odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie twoich danych ze wszystkich usług na tej stronie (specjalistów, przedstawicieli terenowych i przedstawicieli handlowych) odnoszących się do twoich zapytań zgodnie z zasadami niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Zobowiązaliśmy wszystkie wymienione strony do przestrzegania przepisów o ochronie danych i monitorowania ich w trakcie przetwarzania zapytania. Nasz przedstawiciel otrzymuje dostęp do przechowywanych danych związanych z zapytaniem, dopóki Twoja zgoda, która może zostać odwołana w dowolnym momencie (patrz punkt 5), pozostaje skuteczna; dostęp ten umożliwia monitorowanie i pytania specyficzne dla produktu od specjalistów dotyczące Twojego zapytania.

Dodatkowo, gromadzimy (za Twoją zgodą, pole nie jest wymagane) Twój numer telefonu, a w przypadku ukierunkowanego zapytania o produkt twoją konkretną sytuację imontażu dla produktu, tak aby partner dystrybucyjny mógł udzielić porady dotyczącej konkretnego produktu, również w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, a także aby możliwie szybko wyjaśnić wszelkie dalsze pytania na twoją korzyść. Dostępne informacje pomagają także w przypadku, gdy nie chcesz mieć kontaktu telefonicznego lub gdy można się z Tobą skontaktować telefonicznie tylko w określone dni lub o określonych porach.


Przez cały czas, nawet przed przekazaniem zapytania, masz prawo żądać informacji o (zamierzonym) odbiorcy Twojego zapytania. W takim przypadku nie wyrażaj zgody na przekazywanie swoich danych. Możesz również poprosić naszego przedstawiciela o dane kontaktowe odpowiedzialnego za Ciebei dystrybutora. Proszę nie używać formularza zapytania w tym przypadku; zamiast tego skorzystaj z dostarczonego formularza kontaktowego lub zapytaj naszego przedstawiciela ds. ochrony danych, Thorstena Werbecka,  kontakt: thorsten.werbeck@novoferm.de. Powiadomimy Cię o tym, kto jest adresatem Twojego zapytania, a Ty zdecydujesz o tym, czy zapytanie zostanie przesłane.


Zapytania dotyczące ochrony danych i naszego oświadczenia o ochronie danych mogą być również kierowane do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Polsce:  Novoferm Polska Sp.z o.o: Agata Roszczka; adres e-mail: roszczka@novoferm.pl.


Ponadto nie wykluczamy możliwości przesyłania zanonimizowanych danych użytkowania w celach badania rynku. Identyfikacja konkretnych użytkowników jest w tych przypadkach wykluczona.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy uprawnieni do dostarczania informacji na temat danych na podstawie zleceń od właściwych organów w konkretnych przypadkach, jeżeli i kiedy jest to wymagane w celu ścigania przestępstw, w celu wsparcia organów ścigania, w zapobieganiu niebezpieczeństwom, w celu spełnienia wymagań związanych z odpowiedzialnością prawną władz państwowych i państwowych za obronę konstytucji, wspierania tajnych służb lub w przypadku dochodzenia praw własności intelektualnej.

Rozdział 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Wprowadziliśmy szereg różnych środków bezpieczeństwa o rozsądnym i wystarczającym zakresie ochrony danych osobowych.


Nasze bazy danych są chronione środkami fizycznymi i technicznymi, a także środkami proceduralnymi, które ograniczają dostęp do informacji do specjalnie upoważnionych osób zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie danych. Nasz system informacyjny znajduje się za zaporą programową, aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do Internetu. Jedynie pracownicy, którzy potrzebują informacji na temat wykonywania określonych zadań, mają dostęp do danych osobowych. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych oraz do poufnego przetwarzania danych osobowych.


Ilekroć dane osobowe są zbierane za pośrednictwem naszych stron internetowych, transmisja jest szyfrowana przy użyciu standardowej technologii Secure Socket Layer ("SSL").
Nigdy nie ujawniaj swojego hasła dostępu do naszych stron internetowych stronom trzecim i powinieneś zmieniać to hasło w regularnych odstępach czasu. Po opuszczeniu naszych stron zawsze należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do konta użytkownika.


Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, ilekroć poczta jest wykorzystywana do komunikacji.

Rozdział 4 Ciasteczka Cookies


Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym. Takie pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji konkretnych osób. Pliki cookie są używane do generowania statystyk użytkowników, które nie są powiązane z konkretnymi osobami. Możesz zapobiec użyciu plików cookie, ustawiając przeglądarkę, aby blokowała pliki cookie. Będziesz mógł zobaczyć, co najmniej, najważniejsze części tych stron, jak wcześniej.


Używamy plików cookie wyłącznie w celu uzyskania informacji na temat korzystania z naszych stron internetowych oraz do celów statystycznych. Zapisy danych przechowywane przez pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie ustanowiono żadnego powiązania z danymi osobowymi, które podałeś.


Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu zgodnie z ust. 15 (3) TMG [niemiecka ustawa o telemediach], aby uniemożliwić korzystanie z twoich danych, ustawiając przeglądarkę tak, aby powiadamiała cię o tym, zanim ciasteczka zostaną zapisane, i zezwolić na przechowywanie tylko wtedy, gdy wyraźnie je zaakceptujesz. Ponadto można ustawić przeglądarkę, aby wykluczyć użycie / przechowywanie plików cookie jako zasady ogólnej lub dla określonych witryn internetowych. Zapoznaj się z funkcją Pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować takie bloki.
 
Rozdział 5 Prawo do informacji


Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na zbieranie i przechowywanie swoich danych osobowych lub zażądać usunięcia swoich danych.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do żądania informacji o przechowywaniu danych dotyczących osoby, jej pochodzenia, adresatów i celu przetwarzania danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym opiekunem danych osobowych Thorstenem Werbeckiem (thorsten.werbeck@novoferm.de). Zapytania dotyczące ochrony danych i nasze oświadczenie o ochronie danych mogą być również kierowane do opiekuna ds. Ochrony danych w firmie Novoferm Polska Sp.z o.o: Agata Roszczka; użyj adresu e-mail: roszczka@novoferm.pl.
 
Uwagi dotyczące ochrony danych “Google Analytics”

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze i umożliwia analizę korzystania z witryny. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przepisy dotyczące ochrony danych w USA nie spełniają obecnie wszystkich standardów prawnych wymogów europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.


W przypadku anonimizacji IP na tej stronie, Google skróci wcześniej swój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stron do traktatu dotyczącego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i jest tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Google, działając w imieniu operatora tej witryny, wykorzystuje zebrane informacje do oceny twoich działań na stronie internetowej, sporządzania raportów o działaniach na stronie i wykonywania dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu dla operatora strony.


Adres IP przesyłany przez przeglądarkę do Google Analytics nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; jednak wyraźnie zwracamy uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny (w tym adresu IP) z Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout or www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że Google Analytics został uzupełniony na tej stronie przez dodanie kodu "gat._anonymizeIp ();" w celu zapewnienia anonimowości kolekcji, jeśli adresy IP (tak zwane maskowanie adresów IP).
 
Katalog procedur publicznych Novoferm GmbHWprowadzenie

Zapewnienie ochrony danych - ochrona twoich osobistych praw - ma dla nas ogromne znaczenie. Możesz mieć pewność, że będziemy odpowiedzialnie postępować z twoimi danymi. Zgodnie z § 4g BDSG [niemiecka federalna ustawa o ochronie danych] inspektor ochrony danych musi, na żądanie, przekazać wszystkim informacje określone w sekcji 4e BDSG w odpowiedniej formie. Przestrzegamy tego obowiązku, publikując katalog procedur publicznych.
 
1. Nazwa odpowiedzialnego podmiotu

Novoferm GmbH
Venue: Coesfeld Local Court, HRB 7771
Numer identyfikacyjny podatku VAT:DE811152143
 
2. Dyrektor zarządzający

Rainer Schackmann, Dipl.-Ing. CEO
Thomas Hage, Dipl.-Kfm.
Dirk Gößling, Dipl.-Ing.
Data protection officer: Thorsten Werbeck
 
3. Adres odpowiedzialnego podmiotu

Novoferm GmbH
Isselburger Strasse 31
46459 Rees
Phone:             02850-910-0
Fax:                 02850-910-646
Internet:          www.novoferm.com (Novoferm Group)
                        www.novoferm.de (Novoferm Deutschland)
 
4. Przeznaczenie celu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych
 
Przedmiotem firmy jest:
- produkcja i sprzedaż metalowych drzwi, bram i ram oraz konstrukcji stalowych i elementów stalowych, w szczególności prefabrykowanych garaży, podobnych produktów i wszelkich akcesoriów. Spółka może prowadzić dowolne działania, które są odpowiednie do świadczenia usługi na rzecz spółki, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez nabywanie, administrowanie i sprzedaż udziałów w innych spółkach w Niemczech i za granicą oraz przy założeniu, że pozycja osobiście odpowiedzialnych akcjonariuszy w innych spółkach z tego samego lub podobnego przedmiotu działalności.    


5. Opis odpowiednich grup osób

Dane pracowników, klientów i dostawców w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów określonych w ust. 4.


6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym mogą być przekazywane dane

Biura wewnętrzne (wydziały) do realizacji celów określonych w 4.
Wykonawcy zewnętrzni w rozumieniu ust. 11 BDSG (przetwarzanie danych kontraktowych)
Biura zewnętrzne do realizacji celów określonych w 4.
Organy oficjalne, o ile zostały zatwierdzone przez ustawy o wyższym priorytecie

7. Ogólne terminy usuwania danych

Organy prawne wydały różne obowiązki i terminy archiwizacji. Dotknięte dane są rutynowo usuwane po wygaśnięciu takich terminów. Jeżeli dane nie mieszczą się w tych terminach, zostaną one usunięte, gdy cele określone w punkcie 4. przestaną istnieć lub jeśli właściwa osoba zażąda usunięcia danych.

8. Planowana komunikacja danych z państwami trzecimi

Novoferm nie przekazuje obecnie danych państwom trzecim i nie planuje tego w przyszłości, z wyjątkiem wyświetlania danych zamówienia dla przedstawiciela wymienionego w dziale Imprint.

Zapytania ze Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa są przetwarzane w imieniu przedstawiciela Novoferm w państwie trzecim, zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie danych i podstawowym niemieckim systemem prawnym.